štvrtok 15. apríla 2021

Technológie spracovania pôdy a sejby na Slovensku

Pohľadov, prístupov, názorov a technológií na obrábanie pôdy, prípravu alebo sejbu je v súčasnosti obrovské množstvo. Či už od vedeckých pracovníkov, dlhoročných praktikov, ale aj výrobcov techniky alebo chémie. Dá sa povedať, že i úplní laici a ľudia bez poľnohospodárskeho vzdelania sa v poslednej dobe často vyjadrujú k práci poľnohospodárov, napríklad prostredníctvom sociálnych sietí. Faktom je, že sa o obrábaní pôdy hovorí čím ďalej tým viac aj v širokej verejnosti.

Na Slovensku je táto téma obzvlášť zaujímavá. Naša krajina je malá, ale rozmanitá z pohľadu terénu, ale najmä množstva pôdnych typov a druhov. Z hľadiska pedológie môžeme konštatovať, že Slovensko je „pedologická klenotnica“ pričom u nás nájdeme až 21 rôznych pôdnych typov z ktorých 8 je intenzívne poľnohospodársky využívaných. No a ku každému pôdnemu typu je potrebné zaujať individuálny prístup. Jednoducho povedané „To čo funguje tu, inde už nemusí“.

Technológie obrábania pôdy môžeme vo všeobecnosti rozdeliť do štyroch základných skupín: 

- Konvenčné technológie založené na otáčaní pôdy pluhom; 

- Minimalizačné (bezorebné) technológie založené predovšetkým na hĺbkovom prekyprení pomocou radličkových kypričov, prípadne tanierového náradia alebo kombinácie - príkladom sú stroje Farmet a SUMO ako napríklad Trio, Triton, Softer alebo Verso; 

- Technológia StripTill alebo tzv. „pásové obrábanie“,kde sa pomocou pracovných orgánov obrába len pás pôdy z následným uloženímosiva prípadne aj hnojiva - príkladom je sejačka SUMO DTS;

- No-Till, pod ktorým si možno predstaviť pojemako „priama sejba“ bez cieleného kyprenia pôdy. - Výborným strojom je Sejačka SUMO DD. 

Každá z uvedených technológii má svoje pre a proti z hľadiska ich vplyvu na organickú hmotu.


Pokračovanie článku onedlho. :-)

Zaregistrujte sa na odoberanie našich noviniek a prečítajte si články medzi prvými. Budeme radi za každý príspevok do diskusie. 

Viac na www.landtechnologies.sk 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Sekvestrácia uhlíka – Čo je to a aký má vplyv?

  Najväčším národným bohatstvom a rozhodujúcim komponentom prírodného prostredia každej krajiny je pôda. Vytváranie pozitívneho vzťahu k pôd...